PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN
VAG có kinh nghiệm trong việc lên kế hoạch và thực thi các chiến lược cho phép các công ty tư bản hóa trên giá trị các bất động sản của họ.
Các chuyên gia của tập đoàn có thể:

  • Thu xếp bán và tìm tài chính;
  • Khảo sát kỹ lưỡng các tài sản thế chấp;
  • Dự báo tiềm năng tương lai;
  • Cung cấp cho các nhà đầu tư nghiệp vụ tài chính chuyên sâu về việc điều khiển các giao dịch nhằm tăng cường các vị trí tài chính;
  • Tập hợp các nhóm động lực để tìm mua, phát triển và xây dựng bất động sản;
  • Đánh giá các kết quả điều hành trong quá khứ;
  • Cung cấp các kết quả đánh giá và đưa ra các khuyến nghị cho việc phát triển bao gồm nhượng quyền thưong mại.

Để bí mật đánh giá tài sản, xin vui lòng liên hệ Mr Xuân Mai (Phó Chủ tịch HĐTV Công ty VAG) tại địa chỉ email: ceo@vacationist.vn

BẤT ĐỘNG SẢN SINH THÁI
Trào lưu bất động sản sinh thái, mô hình bất động sản của tương lai đang định hình tại Việt nam, với các dự án đô thị, khu dân cư, khu nghĩ mát được thiết kế theo hình thức sinh thái. Tiêu chí chung là gần với thiên nhiên, diện tích cây xanh 12-15m2/người (so với 1m2/người ở TP HCM và 2m2/người tại Hà nội), nguồn nước sạch 120-200lít/người, tận dụng ánh sáng và năng lượng tái tạo, có hệ thống xử lý nước thải tuần hòan – tưới cây 100%…
VAG tư vấn qui trình đầu tư vào bất động sản sinh thái để tạo ra môi trường sống chất lượng, phù hợp khách hàng mục tiêu – tầng lớp trung lưu và nhà giàu mới ở Việt nam – nên hiệu quả kinh doanh rất cao.

QUẢN LÝ TOÀN PHẦN
Saigon-Phuquoc Resort & Spa: 100 phòng ngủ – 4-sao. VAG tư vấn và quản lý tòan phần từ đầu tư, phát triển ý tưởng, quản lý dự án, điều hành kinh doanh – lợi nhuận trên vốn đạt trên 30%; đã thu hồi vốn đầu tư từ 2010, vào năm thứ 10.
Eco-Landresort & Mangrove reserve : Khu nghĩ mát và bảo tồn sinh cảnh rừng ngập mặn ven biển rộng 20ha. VAG là chủ đầu tư, phát triển ý tưởng thiết kế (kiến trúc –nội thất, quản lý dự án, bán cổ phần và điều hành kinh doanh.

QUẢN LÝ TỪNG PHẦN
Hà tiên-Núi đèn Resort & spa : VAG xây dựng bộ nhận dạng thương hiệu; tư vấnchiến lược kinh doanh, tiếp thị và bán phòng trên internet và góp vốn.
Saigon Rachgia Hotel: VAG xây dựng thương hiệu, chiến lược kinh doanh, tiếp thị.

QUẢN LÝ DỰ ÁN
Ha tien Plaza : khách sạn-nhà hàng-siêu thị. VAG phát triển ý tưởng, tư vấn trang trí, xây dựng bộ nhận dạng thương hiệu, quản lý dự án và họat động kinh doanh.

Vui lòng liên hệ với VAG để biết thêm thông tin