Chúng tôi liên tục nghiên cứu xu hướng phát triển của ngành du lịch trên thế giới, trong đó có kết hợp các điểm đặc thù của từng vùng để đưa ra các thay đổi phù hợp. Việc này giúp tăng giá trị bất động sản và khai thác tiềm năng phát triển ý tưởng bao gồm:

  • Phân loại và xác định tầm cỡ dự án
  • Hướng kinh doanh phù hợp
  • Quy hoạch tổng thể chi tiết
  • Xu hướng kiến trúc
  • Xu hướng trang trí nội thất
  • Thiết kế sân vườn
  • Chiến lược thương hiệu

Vui lòng liên hệ với VAG để biết thêm thông tin