VAG đã cung cấp các dịch vụ quản lý toàn phần khách sạn và khu nghỉ mát tại nhiều nơi trong toàn Việt Nam. Chúng tôi luôn quan tâm đến mục tiu tăng doanh thu, thu hồi vốn nhanh cho các chủ đầu tư, đồng thời tăng giá trị bất động sản của khách hàng. Chúng tôi hỗ trợ hoạt động cho tất cả các bộ phận của khách sạn và khu nghỉ mát theo hợp đồng quản lý khách sạn tòan phần hoặc trong-một-nơi (one-stop-shop) và dịch vụ từng phần.

Những cam kết – thỏa mãn nhu cầu khách hàng của là tối thượng. Đội ngũ chuyên gia của VAG cung ứng các sản phẩm và dịch vụ ngọai hạng. Áp dụng Với phương pháp “chìa khoá trao tay”, VAG có thể chuyển giao các bí quyết kinh doanh cho khách hàng thông qua việc hướng dẫn thực hành của các chuyên gia.

Các cơ sở lưu trú và ẩm thực thường được chia theo qui mô lớn, trung bình, nhỏ và theo tiện nghi, dịch vụ từ hạng 1 đến 6 sao. Các trung tâm thương mai và giải trí được phân đẳng cấp theo đơn giá thuê mặt bằng – hạng A, B,C. Tùy theo sự định vị của mỗi lọai kiến trúc, VAG sẽ áp dụng qui trình quản lý thích hợp được biên soạn theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và tiêu chuẩn quản lý khách sạn quốc tế của Saigontourist.
Vui lòng liên hệ với VAG hoặc Mr Xuân Mai (Chủ tịch HĐTV Công ty VAG) tại địa chỉ email: ceo@vacationist.vn để biết thêm thông tin

KIỂM SOÁT RỦI RO

Tài sản của khách sạn được áp mức đóng bảo hiểm với chi phí thấp hơn so với hầu hết các khách sạn khác. Chúng còn được quản lý bằng chương trình kiểm soát rủi ro. VAG tiến hành các cuộc họp hàng tháng và kiểm tra hàng quý bằng về một hệ thống dựa trên web site cho phép theo dõi liên tục. Chúng tôi chú ý đến công tác chính sách và các sự cố có bồi thường cho người lao động theo tiêu chuẩn quốc gia.
Vui lòng liên hệ với VAG để tìm hiểu thêm về dịch vụ kiểm soát rủi ro.