Chuyên gia

Chính sách tuyển mộ nghiêm ngặt của VAG khẳng định rằng chỉ những nhà quản lý bất động sản có uy tín mới được tuyển dụng. Họ được giám sát, hỗ trợ và đánh giá bởi các chuyên gia của VAG, những người luôn đảm bảo duy trì một đẳng cấp hoàn hảo về hiệu […]

Ban điều hành

Công ty Kỳ Nghĩ Vàng được dẫn dắt bởi Nguyễn Thị An là Chủ tịch, Phùng Xuân Mai, phó Chủ tịch điều hành cùng với đội ngũ chuyên gia du lịch và giám đốc các công ty liên kết vốn giàu kinh nghiệm và năng lực để triển khai các giải pháp sáng tạo, xoay […]